Het traject
Uw succes is het succes van Buyme!

De stap naar het kopen of verkopen van een bedrijf is een belangrijke beslissing. Een goede voorbereiding is hierbij een vereiste. Buyme doorloopt het gehele traject met u als koper of verkoper. Elke fase binnen het traject wordt in vertrouwen, met passie en grote kennis van zaken doorlopen.

Het overnameproces
Alle fasen die doorlopen moeten worden bij een overname doen wij in samenspraak met u. Waar nodig worden wij als overnameadviseurs ondersteunt door een notaris en/of een fiscalist

Fase 1 - Strategische oriëntatie
Met u stellen wij vast of een overname bij uw onderneming past. Hierbij worden doelstellingen bepaald en emoties besproken in oriënterende gesprekken. Het is belangrijk om te weten welke voorwaarden nodig zijn, welke veranderingen vooraf of achteraf doorgevoerd moeten worden. Aan welke eisen moeten overname kandidaten of financiers voldoen en welke financiële mogelijkheden heeft u als ondernemer. Op deze wijze komt een overdrachtsplan tot stand.

Fase 2 - Voorbereiding
We maken uw onderneming verkoop klaar. Op basis van relevante gegevens over uw bedrijf, kwalitatief en kwantitatief, bepalen we gezamenlijk de waarde van uw onderneming. Op basis van de verzamelde gegevens wordt een informatiememorandum opgesteld.

Fase 3 – Acquisitie
Mogelijke kandidaten worden geïnventariseerd. Buyme beschikt hiervoor over een groot netwerk. Vervolgens stellen wij een kopers profiel op om kandidaten te selecteren die passend zijn voor de overname of financiering. Daarna worden de kandidaten benaderd voor een kennismaking.

Fase 4 – Afspraken en onderzoek
De afrondingsfase start met de onderhandelingen. Vervolgens wordt een letter of intent opgesteld. Dit is de basis voor het definitieve contract. Wanneer de koper nader onderzoek wil over het bedrijf, doen wij een due dilligence onderzoek. Dit onderzoek brengt eventuele gebreken aan het licht en vormt een gedegen verantwoordingsdocument voor mogelijke financiers.

Fase 5 – Financiering
Voor de financiering bekijken wij wat de mogelijkheden zijn. Hierbij maken wij waar nodig gebruik van ons uitgebreide netwerk. Wij houden hierbij ten alle tijden rekening wat het beste bij uw wensen past.

Fase 6 – Verkoop en overdracht
Na het maken van de afspraken en het afronden van het onderzoek starten wij de onderhandelingen. Wanneer er instemming bereikt wordt, is het tijd om de koopakte op te stellen en met overeenstemming van alle partijen te ondertekenen. Dan kan de daadwerkelijke overdracht plaatsvinden.